Aktualności

Alkohol jako przedmiot inwestycji

2021-08-02 00:00:00
Kategoria fine wines & spirits funkcjonuje nie tylko jako dobro konsumpcyjne, ale także kolekcjonerskie i inwestycyjne. Wykwintne alkohole można zarówno pić, kolekcjonować, jak również w nie inwestować. Wiele osób łączy w ten sposób swoje pasje z zarabianiem pieniędzy. Często o takie rozwiązanie sięgają miłośnicy ekskluzywnych trunków oraz kolekcjonerzy, którzy czerpią radość z posiadania unikatowych butelek. To uczucie nazywane jest dywidendą emocjonalną i znane jest również kolekcjonerom sztuki, klasycznych samochodów czy zegarków. Próżno go z kolei szukać na rynkach finansowych.

Dictador

Inwestycja w alkohol jest coraz bardziej popularną formą lokowania kapitału. Lokowanie środków pieniężnych w rzadkie alkohole (należące do dóbr luksusowych) często stanowi uzupełnienie tradycyjnych inwestycji, dywersyfikuje ryzyko całego portfela.

Alkohol będący przedmiotem inwestycji musi spełniać dwa podstawowe warunki. Pierwszym jest jego jakość. Drugim jest jego ograniczona podaż, wynikająca z ograniczeń w produkcji kolejnych roczników trunku. Alkoholami, które spełniają takie wymagania, to przede wszystkim wytworne wina, wyprodukowane w znanych ośrodkach winiarskich na świecie lub whisky produkowana w renomowanych destylarniach. Mniejszą rolę na rynku alkoholi inwestycyjnych odgrywają pozostałe mocne alkohole takie jak bourbon, rum, koniak czy inne.

Ceny alkoholi inwestycyjnych charakteryzują się niską korelacją z rynkami finansowymi. Poziom cen, a co za tym idzie zwrot z inwestycji w alkohole inwestycyjne zależy od zmian społecznych i względów prestiżowych. Rynek alkoholi inwestycyjnych w dużej mierze zależy od gustów konsumentów. Zmiana preferencji klientów może wpłynąć na opłacalność inwestycji. Popyt na alkohole inwestycyjne, będące towarem luksusowym, w znacznej mierze zależy od ogólnej sytuacji gospodarczej.

Inwestycja w alkohole kolekcjonerskie mają charakter długookresowy. Minimalny zakładany horyzont czasowy to 3 lata. Na ceny alkoholu inwestycyjnego wpływa ograniczona podaż, która dodatkowo maleje z czasem (część wyprodukowanego w danym roku alkoholu jest konsumowana). Ponadto fenomenem tego typu inwestycji jest fakt, iż czas może pozytywnie wpływać na walory smakowe samego alkoholu. W konsekwencji alkohol inwestycyjny w naturalny sposób zyskuje na wartości dzięki upływowi czasu.

Sposobów zainwestowania w alkohol inwestycyjny jest wiele. Do najpopularniejszych należą:

  • Zakup alkoholu leżakującego w beczkach, tj. przed rozlaniem go do butelek – tzw. zakup „en primeur”;
  • Zakup finalnego produktu, alkoholu już zabutelkowanego;
  • Inwestycja w alkohole inwestycyjne poprzez specjalistyczne fundusze inwestycyjne.